O soutěži

AICHI představuje jedinečnou a unikátní soutěž pro kadeřníky, která nemá v Evropě obdoby.
Klade si za cíl podporovat a rozvíjet talent kadeřníků. Měnit a proměňovat, to je oč tu běží. Prosím pozorně si pročtěte pravidla.

 • informace
  informace

  AICHI je velkou příležitostí pro všechny kadeřníky, kteří nejsou limitováni žádnou smlouvu s kosmetickou značkou či salonem. Zároveň na rozdíl od jiných soutěží nepředstavuje pro soutěží velké finanční náklady. Potřebnou vlasovou kosmetiku, modelky i fotodokumentaci soutěžních prací v semifinálovém a finálovém kole hradí organizátor a partneři soutěže  Jména kadeřníků a jejich soutěžní čísla jsou ihned po losování zapečetěna a uložena mimo sídlo organizátora soutěže. 

  Soutěž se skládá se tř vyřazovacích kol. V prvním kole zasílají kadeřníci spolu s přihláškou zveřejněnou v médiích nebo online na stránkách soutěže fotografie proměny, kterou sami realizují s vlastní modelkou (ženou). Z přihlášených prací vybírá nezávislá odborná porota 24 semifinalistů. 

  Ti jsou pozváni do Prahy, aby zde realizovali semifinálovou proměnu. V tomto kole si již modelky a soutěžní čísla losují na místě a proměnu ihned v určeném časovém limitu realizují. Výsledky proměn jsou nafoceny profesionálním fotografem. Tyto proměny hodnotí odborná porota na základě fotodokumentace a nominuje 11 finalistů. Jejich jména jsou po skončení hlasování všech porotců zveřejněna. Nepostupující semifinalisté mají šanci dostat se do finále soutěže díky hlasování veřejnosti. Jejich jména zůstávají zapečetěna až do skončení hlasování.

  Soutěžící s největším počtem hlasů postupuje do finálového kola Všech 12 finalistů se opět sejde v organizátorem daný den v Praze, kde si losují nové modelky na proměnu, nová soutěžní čísla a v časovém limitu uskuteční finálovou proměnu. Po skončení časového limitu jsou modelky nafoceny a osobně předstupují před porotu, která hodnotí soutěžní práce živě a zároveň přihlížejí na oficiální fotodokumentaci, která je ihned k dispozici v místě setkání poroty. Zároveň probíhá anonymní hlasování veřejnosti o cenu čtenářů. Celkovým vítězem se stává kadeřník, který získá v součtu hodnocení semifinálového a finálového kola nejvíce bodů.

 • termíny
  termíny pro rok 2017

  15.únor
  spuštění příjmu přihlášek výběrového kola

  31.březen
  ukončení příjmu přihlášek výběrového kola

  14.duben
  vyhlášení 24 postupujicích semifinalistů

  13.květen
  semifinálové kolo

  14.květen
  semifinálové kolo

  1.červen
  vyhlášení 11 postupujicích finalistů

  V průběhu června
  veřejné hlasování o dvanáctého finalistu

  12.srpna
  finálové kolo a večeře porotců

  12.srpna
  finálové kolo a večeře porotců

  V průběhu září
  veřejné hlasování o cenu veřejnosti

  V průběhu září
  předprodej vstupenek na galavečer

  V průběhu října
  slavnostní vyhlášení výsledků AICHI a předání cen výhercům                                                                                                                       

  *uvedené termíny se mohou měnit v závislosti na okolnostech

 • Přihlášky
  Přihlášky

  Přihlášení k soutěži AICHI je možné provést dvojím způsobem:

  a l elektronicky vyplněním údajů a přiložením fotografií na adrese www.aichi.cz
  b l tištěnou přihláškou s fotografiemi na CD/DVD/USB zaslanou na adresu pořadatele

  Elektronická i tištěná přihláška musí obsahovat kompletní vyžadované informace o soutěžícím.
  Tištěnou přihlášku je možné získat v odborných magazínech. Platné jsou pouze přihlášky, které dorazí kompletní včetně fotografií do 31.3.2017. Doručením přihlášky soutěžící souhlasí s podmínkami a pravidly soutěže AICHI.
  Tištěnou přihlášku s CD/DVD/USB zasílejte prosím na adresu:
  Bomton Studia a.s. l AICHI l Václavské náměstí 819/43, 110 00, Praha 1 

 • Fotografie
  Fotografie

  Každý přihlášený kadeřník / tým je povinen zaslat do soutěže celkem 4 (čtyři) fotografie dle formy přihlášky
  U elektronické přihlášky pomocí formuláře, U tištěné přihlášky je nutné přiložit CD/DVD/USB s požadovanými čtyřmi fotografiemi.  Fotografie musí být orientovány na výšku, fotografované před proměnou a okamžitě po ní.
  Fotografie si zajišťují soutěžící na vlastní náklady. Jsou povoleny pouze barevné fotografie. 

  Celkem se jedná o 4 (čtyři) fotografie a to:
  Portrét před proměnou a po ní - celkem 2 (dvě) fotografie
  Celá postava před proměnou a po ní - celkem 2 (dvě) fotografie

  Je zakázáno aby soutěžní fotografie obsahovaly názvy kadeřnických studií / jmen kadeřníků nebo jejich částí. 
  Na fotografiích nesmí být více než jedna osoba a osobou musí být žena. Výběr modelky stejně jako výběr oblečení je v tomto
  (prvním, výběrovém) kole zcela ponechán na soutěžícím.

 • Porota a hlasování
  Porota a hlasování

  O výsledcích výběrového, semifinálového a finálového kola rozhodne nezávislá porota z řad profesionálů ve složení kadeřník, stylista, módní návrhář, fotograf a z řad mediální poroty zástupci kadeřnických I jiných magazinů. Porotci každou práci bodují na hodnotící stupnici od (nejhorší) 1-10 (nejlepší), veškeré práce jsou označeny kódem bez uvedení jména či jiných znaků, podle kterých by bylo možné identifikovat jednotlivé práce, zároveň nemají přístup k jakýmkoliv údajům o soutěžících. Porota ve všech třech kolech hodnotí nejenom účes ale i celkový styling, makeup, fotografii a výběr modelky. Ve veřejném hlasování je dovoleno z jedné IP adresy zaslat jeden hlas v průběhu celého konání hlasování. Nečestné a podvodně získané hlasy budou anulovány, soutěžící může být diskvalifikován ze soutěže. Uznáváme hodnoty "fair-play".

 • Používané barvy
  Používané barvy

  Ve výběrovém kole mohou soutěžící kadeřníci používat libovolné značky barev a vlasové kosmetiky.

  V semifinálovém a finálovém kole mohou soutěžící kadeřníci používat veškeré barvy které jsou aktuálně v sortimentu firmy "Kadeřnický servis" ke dni konání jednotlivých kol. Pro jejich dostupnost se prosím informujte.
  Při nedostupnosti vámi používaných barev v kadeřnickém servise je možnost využít barev svých.


 • Semifinále
  semifinále

  Pro 24 postupujicích kadeřníků a jejich týmů proběhne ve dnech stanovených pořadatelem). Z kapacitních důvodů je toto kolo rozděleno do dvou dní.


  Průběh semifinálových dní proměn soutěže AICHI

  8:00 Modelky si vylosují své čísla a obléknou si jednotná černá AICHI trička
  8:15 Fotografování modelek před proměnou v jednom z Bomton studií
  8:30 Kadeřníci si vylosují soutěžní čísla a spárují s modelčinými v jednom z Bomton studií
  9:00 Zahájení samotných proměn.
  16:00 Konec proměn *

  *Soutěžící, který překročí dobu proměn (tj. v 16:00h) bude diskvalifikován.
  Přítomni při proměnách mohou být nejvýše tři lidé z týmu (kadeřník, vizážista a stylista).

 • finále
  finále

  Pro 12 postupujicíh kadeřníků a jejich týmů (11 postupujicích vzejde z hlasování poroty a 1 hlasováním veřejnosti)
  proběhne ve dnech stanovených pořadatelem finálové kolo. V tomto kole oproti předchozímu přibývá i styling pro vylosovanou modelku.

  Průběh finálového dne proměn soutěže AICHI

  8:00 Modelky si vylosují své čísla a obléknou si jednotná černá AICHI trička 
  8:15 Fotografování modelek před proměnou v jednom z Bomton studií
  8:30 Kadeřníci si vylosují soutěžní čísla a spárují s modelčinými, v jednom z Bomton studií
  9:00 Zahájení samotných proměn
  16:00 Konec proměn*
  17:00 Odvoz modelek na hodnocení do odloučeného místa
  18:00 Večeře porotců
  19:00+ Příjezd modelek zpět do studia Jalta a vrácení případného půjčeného stylingu do obchodů.

  *Soutěžící, který překročí dobu proměn (tj. v 16:00h) bude diskvalifikován.
  Přítomni při proměnách mohou být nejvýše tři lidé z týmu (kadeřník, vizážista a stylista)

 • vítězové
  vítězové

  Kadeřnická soutěž AICHI má celkem 4 vítěze. Vítěze prvního místa, druhého místa, třetího místa a ceny veřejnosti. Vítěz je určen hlasováním poroty a to součtem bodů získaných při semifinálovém a finálovém kole. Vítězové budou jmenovitě vyhlášeni až v den slavnostního galavečera, na který se musí dostavit celý soutěžní tým. Vítěz prvního místa se nemůže zúčastnit soutěže v následujicím roce, čeká jej totiž prostor pro vlastní vlasovou show na galavečeru, čestné místo v porotě. • publikace a další
  publikace prací a odvolání

  Publikace kadeřnických prací, vylosovaných soutěžních čísel, nebo fotografií z průběhu soutěže před vyhlášením výsledků jednotlivých kol je zakázáno. Organizátoři jsou oprávněni soutěžícího diskvalifikovat. Pravidlo anonymity
  je důsledně dodržováno. Fotografie z výběrového, semifinálového i finálového kola budou zveřejněny na stránkách aichi.cz, sociálních sítích a publikovány v partnerských magazínech či jejich webových stránkách v daných termínech. Doporučujeme uzavřít s modely ve výběrovém kole "Smlouvu o zhotovení a užití fotografií".
  V semifinálovém a finálovém kole se o tuto smlouvu postará pořadatel soutěže v den konání jednotlivých kol. Soutěžící souhlasí zasláním vyplněné přihlášky v soutěži se zpracováním fotografií "výběrového kola"
  a následujicích osobních údajů (Jméno, Příjmení, název salonu či studia ve kterém pracují s uvedením města), prohlašuje také, že má vyřešena veškerá práva k užití podobizen osob vytvořených pro výběrové kolo soutěže AICHI.

  Proti rozhodnutí o diskvalifikaci ze soutěže AICHI je možné podat odvolání do 7 (sedmi) dní od doručení. Organizátoři soutěže mají 30 (třicet) dní k prozkoumání situací vedoucím k diskvalifikaci soutěžícího a vydání rozhodnutí. Kontaktní email: soutez@aichi.cz

  Žádná z výher nemůže být (ani částečně) vyplacena v hotovosti
  Výhru nelze vymáhat